Střední odborné učiliště Domažlice

ENERSOL 2021 – mezinárodní konference

ENERSOL 2021 – mezinárodní konference

Začátkem listopadu proběhla v Plzni MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERSOL EU 2021, na kterou, kromě Čechů, přijeli s vítěznými pracemi i zástupci ze Slovinska, Rakouska, Polska, Německa a Slovenska. Soutěž již po osmnácté pořádá Asociace Enersol ve spolupráci

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu a zároveň se také na této akci podílel Krajský úřad Plzeňského kraje. Cílem konference je podpora mezinárodní spolupráce učitelů a žáků středních škol ČR se zahraničními partnery, společné hodnocení úrovně znalostí a dovedností žáků jednotlivých zemí a navázání kontaktů mezi talentovanými žáky s využitím témat prioritně podporovaných členskými zeměmi EU. Témata jsou zaměřena především na obnovitelné zdroje energie, snižování energetické náročnosti, omezování emisí v dopravě a hospodaření s odpady a vodou. Projekt je součástí programu podpory talentovaných žáků středních škol a popularizace technických oborů.

Práci „Kořenové čističky odpadních vod“ za ČR úspěšně prezentoval v anglickém jazyce žák 2. ročníku nástavbového studia naší školy SOU Domažlice, MPV Stod, Martin Šindelář. Cenu obdržel od náměstka ministra životního prostředí Ing. Jana Kříže. Martin naši školu prezentoval na mezinárodní úrovni již podruhé a v tomto roce u nás studium ukončí. Věříme, že i v dalších ročnících, nejen v nově otevřeném čtyřletém maturitním oboru s elektrotechnickým zaměřením, se najdou schopní žáci, kteří jeho úspěchy budou opakovat.

Mgr. Jana Weberová

ENERSOL 2021 – mezinárodní konference