Střední odborné učiliště Domažlice

ENERSOL 2024

ENERSOL 2024

Dne 12.3.2024 se konalo v Plzni krajské kolo soutěže Enersol 2024. Za naši školu soutěžili žáci maturitního oboru mechanik elektrotechnik ze Stoda Erik Mastný a Marek Heřbolt, kteří se umístili v kategorii “Popularizace” na 1. místě s prací „Ochrana přírody a ptactva s využitím fotovoltaiky“. V rámci svého projektu žáci zhotovili ptačí budku. Uvnitř se nachází minipočítač a kamera s nočním viděním, která sleduje dění v budce. To nám umožňuje pochopit a sledovat život ptáků. Napájení je zajištěno solárními panely. Celý záznam života ptačí rodiny bude přístupný na webových stránkách, které žáci vytvořili. Tuto práci Erik Mastný poté představil na CELOSTÁTNÍM KOLE PROJEKTU ENERSOL EU 2024 v Pardubicích ve dnech 21. a 22.3.2024, kde se umístil na šestém místě. Tímto bychom jako škola chtěli přispět k lepší ochraně přírody, především ptactva, a popularizaci fotovoltaiky. Žákům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme. Poděkování také paní učitelce Janě Weberové a učiteli odborného výcviku panu Václavu Bartošovi, pod jejichž vedení žáci pracovali.

ENERSOL 2024