Střední odborné učiliště Domažlice

Jiří Hruška – Mistr České republiky v CNC frézování v soutěži SKILLS CZECH REPUBLIC.

Jiří Hruška – Mistr České republiky v CNC frézování v soutěži SKILLS CZECH REPUBLIC.

Od 22.11. 2021 do 25.11. 2021 jsem se účastnil finále soutěže „Hledáme mistra
v CNC frézování“, což je pilotní projekt neziskové organizace SKILLS
Czech Republic z. ú, do kterého jsem postoupil z prvního kvalifikačního kola,
kde jsem se umístil na prvním místě.
Do finále společně se mnou postoupili ještě čtyři další kluci. K dispozici jsme
měli příjemné prostředí firmy DMG Mori a skvělé stroje CMX 50 U. Ve finále
první dva dny 22.11. a 23.11. jsme věnovali přípravě na samotné finále a
seznámení se stroji. Samotné finále probíhalo ve dnech 24.11. a 25.11. Ve finále
jsme měli striktně daný časový harmonogram, abychom měli všichni stejné
podmínky. Na první dílec jsme měli na programování 2,5 hodiny, na výrobu 1,5
hodiny a na přípravu stroje 15 minut. Na druhý výrobek jsme měli 3 hodiny na
programování, 2 hodiny a na výrobu a 15 minut na přípravu stroje. Celkově ve
finále jsem zvítězil a stal jsem se mistrem České republiky v CNC frézování.
Za svůj úspěch bych chtěl poděkovat rodičům a známým, kteří mě v soutěži
podporovali, sponzorům a pořadatelům soutěže, dále pak škole SOU
Domažlice, kde jsem vyráběl výrobek na první kvalifikační kolo, vysoké
škole Západočeské v Plzni, zde jsem se zdokonaloval v technologii obrábění
a programování v systému SOLIDCAM, firmě OWW, ve které jsem se
připravoval na finále a firmě TOOL TECHNIK, se kterou jsem řešil práci
v řídícím systému HEIDENHAIN.
Jiří Hruška, absolvent oboru Mechanik seřizovač

Jiří Hruška – Mistr České republiky v CNC frézování v soutěži SKILLS CZECH REPUBLIC.

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice