Střední odborné učiliště Domažlice

Preventivní program školy a Školní řád

Preventivní program školy a Školní řád

Školní metodička prevence :

Mgr. Ivana Vondrovicová, e-mail : ivana.vondrovicova@soudom-stod.cz

Program primární prevence na školní rok 2022/2023 :

Program školy proti šikaně :

Školní řád :

Preventivní program školy a Školní řád