Střední odborné učiliště Domažlice

Program ŠPS a Strategie

Program ŠPS a Strategie

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) tvoří :

Výchovný poradce pro Domažlice :    Ing. Zdeněk Pitner

Výchovná poradkyně pro Stod :          Mgr. Alena Sedláčková

Metodička prevence :                          Mgr. Ivana Vondrovicová

Kariérový poradce pro Domažlice :    Mgr. Karel Konopík

Kariérová poradkyně pro Stod :          Lucie Sokolová

Spolupracující se ŠPP :                        Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Buršíková

(konzultační tým)                                Zástupci ředitelky :      Ing. Lenka Volkmannová

                                                                                                Ing. Bc. Jan Bohmann

                                                                                                 Mgr. Jan Königsmark

                                                                                                 Mgr. Alena Sedláčková

                                                                       Třídní učitelé

Program školních poradenských služeb pro školní rok 2022/23 a Strategie předcházení a řešení školní neúspěšnosti žáků :

Program ŠPS a Strategie