Střední odborné učiliště Domažlice

Workshopy INFOKARIÉRA Plzeň ve Stodě

Workshopy INFOKARIÉRA Plzeň ve Stodě

Naše škola spolupracuje celoročně s institucí INFOKARIÉRA Plzeň. V letošním školním roce jsme mimo jiné zrealizovali ve všech druhých ročnících polodenní workshopy zaměřené na reflexi a zkoumání vzdělávacího a kariérního směřování žáků. Nejdůležitější složkou poradenského programu bylo mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. V průběhu bylo pracováno s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. Důraz byl kladen na samostatné uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.

Lektorem byl Michal Parlásek z Info kariery Plzeň, se kterým spolupracovala Lucie Sokolová, karierová poradkyne školy. Účastnila se i sociální pedagožka školního poradenského pracoviště Mgr. Markéta Vladařová.

Workshopy INFOKARIÉRA Plzeň ve Stodě

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE