Střední odborné učiliště Domažlice

Volejbal

Dne 13. listopadu jsme se zúčastnili okresního kola ve volejbalu. Po několikaleté absenci naši chlapci vytvořili volejbalové družstvo. Turnaje se zúčastnily tři školy – SOU Domažlice, GJŠB Domažlice a OA Domažlice. Hrálo se systémem každý s každým. V prvním zápase jsme prohráli se silným volejbalovým týmem z GJŠB Domažlice, ačkoli se chlapci statečně „prali“. Chuť si však spravili až v druhém zápase s OA Domažlice, kterou porazili ve třetím setu.

Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy!

Sestava:

Heřman Tomáš, Tlustý Tomáš, Novák Milan, Gaipl Honza, Sobolík Lukáš, Švojgr Radek, Plachý Štěpán

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice