Střední odborné učiliště Domažlice

1. ročník postupové soutěže na Mistrovství republiky v oboru truhlář

1. ročník postupové soutěže na Mistrovství republiky v oboru truhlář

22. Března se konal na Středním odborném učilišti v Domažlicích 1. ročník postupové soutěže na Mistrovství republiky v oboru truhlář. Soutěže se zúčastnila odborná učiliště ze Sušice, Plzně a Domažlic.
Vítězem se stal Martin Fiala ze Středního odborného učiliště stavební Plzeň. Na druhém místě se umístil Miroslav Mušálek ze Středního odborného učiliště Domažlice a na třetím místě skončil Jan Kočí Středního odborného učiliště stavební Plzeň. Na čtvrtém místě byl Lukáš Kabourek, páté místo obsadil Jiří Češka, šesté místo Pavel Pittner všichni ze Středního odborného učiliště Domažlice. Sedmé a osmé místo obsadil Jan Balák a Jakub Strejc ze Středního odborného učiliště a Střední odborné školy v Sušici.

1. ročník postupové soutěže na Mistrovství republiky v oboru truhlář

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice