Střední odborné učiliště Domažlice

Společnost a svět práce – 27.3.2024

Společnost a svět práce – 27.3.2024

Ve středu 27.3.2024 proběhl na SOU Domažlice projektový den. Tématem byla společnost a svět práce,
aktivity týkající se trhu práce, úřadu práce, sestavení životopisu a motivačního dopisu, na který
navazoval pracovní pohovor. Zpestřením byla také prezentace lidí z oboru, takže se mluvilo o senátu,
parlamentu, ale i o fungování místních samospráv. Prezentovalo se na několika stanovištích a jednotlivé
třídy se mezi nimi přesunovaly dle daného harmonogramu.
Studenti byli pozorní, aktivní a otevření všem aktivitám. Společně tak se svými třídními učiteli strávili
předvelikonoční čas a měli možnost získat a utřídit si důležité informace nejen ve svém oboru.

Společnost a svět práce – 27.3.2024

Další obsah sekce