Střední odborné učiliště Domažlice

Regionální soutěž ve stolničení na téma: ,, Strojírenský veletrh”

Regionální soutěž ve stolničení na téma: ,, Strojírenský veletrh”

Ve středu 24. ledna 2017 pořádala naše škola Střední odborné učiliště Domažlice již 8. ročník nadregionální soutěž ve stolničení pro žáky oborů kuchař – číšník a gastronomie. Tématem letošního ročníku byl “Strojírenský veletrh”. Soutěže se účastnilo pět čtyřčlenných družstev ze středních odborných škol nejen Plzeňského kraje – Střední škola živnostenská Sokolov, Střední škola Rokycany, Střední škola Horažďovice, Střední odborné učiliště Domažlice vytvořilo 2 družstva, jedno z Domažlic a jedno ze Stoda.

Odbornou porotu tvořili tři odborníci z praxe, kteří dlouhou dobu pracují v gastronomických zařízeních jak u nás, tak v sousedním Německu. Novinkou letošního ročníku bylo, že v porotě zasedli dva naši bývalí absolventi Josef März a Jan Strasser. Měli opravdu těžkou úlohu při hodnocení zhotovených tabulí a do vyhlášení výsledků neměli tušení o pořadí jednotlivých škol.

Úkolem soutěžících byla příprava slavnostní tabule na dané téma. Hodnotila se i další kritéria, jako např. složení meny, založení a hygiena inventáře, výzdoba tabule, nápaditost, kreativita, samostatnost soutěžících i úprava jejich zevnějšku.

Soutěž byla velmi vyrovnaná, o čemž svědčí i výsledková listina. Na prvním místě s bodovým ziskem 96 bodů se umístila Střední škola živnostenská Sokolov. Naši žáci z Domažlic obsadili krásné druhé místo s 95 body a na třetí pozici s počtem 94 bodů se umístila Střední škola Horažďovice.

Nádherné technicky zaměřené tabule shlédla široká veřejnost v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Regionální soutěž ve stolničení na téma: ,, Strojírenský veletrh”

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice