Střední odborné učiliště Domažlice

Regionální soutěž ve stolničení na téma: ,, Strojírenský veletrh”

Regionální soutěž ve stolničení na téma: ,, Strojírenský veletrh”

Ve středu 24. ledna 2017 pořádala naše škola Střední odborné učiliště Domažlice již 8. ročník nadregionální soutěž ve stolničení pro žáky oborů kuchař – číšník a gastronomie. Tématem letošního ročníku byl “Strojírenský veletrh”. Soutěže se účastnilo pět čtyřčlenných družstev ze středních odborných škol nejen Plzeňského kraje – Střední škola živnostenská Sokolov, Střední škola Rokycany, Střední škola Horažďovice, Střední odborné učiliště Domažlice vytvořilo 2 družstva, jedno z Domažlic a jedno ze Stoda.

Odbornou porotu tvořili tři odborníci z praxe, kteří dlouhou dobu pracují v gastronomických zařízeních jak u nás, tak v sousedním Německu. Novinkou letošního ročníku bylo, že v porotě zasedli dva naši bývalí absolventi Josef März a Jan Strasser. Měli opravdu těžkou úlohu při hodnocení zhotovených tabulí a do vyhlášení výsledků neměli tušení o pořadí jednotlivých škol.

Úkolem soutěžících byla příprava slavnostní tabule na dané téma. Hodnotila se i další kritéria, jako např. složení meny, založení a hygiena inventáře, výzdoba tabule, nápaditost, kreativita, samostatnost soutěžících i úprava jejich zevnějšku.

Soutěž byla velmi vyrovnaná, o čemž svědčí i výsledková listina. Na prvním místě s bodovým ziskem 96 bodů se umístila Střední škola živnostenská Sokolov. Naši žáci z Domažlic obsadili krásné druhé místo s 95 body a na třetí pozici s počtem 94 bodů se umístila Střední škola Horažďovice.

Nádherné technicky zaměřené tabule shlédla široká veřejnost v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích.

Regionální soutěž ve stolničení na téma: ,, Strojírenský veletrh”

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE