Střední odborné učiliště Domažlice

KOVO junior

23.března 2017 se konalo na naší škole krajské kolo soutěže Kovo Junior – strojní mechanik s postupem do celostátního kola. Soutěže se zúčastnili studenti ze Střední průmyslové škola strojní a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Střední průmyslové školy Tachov, Střední školy Rokycany, Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Střední průmyslové škola Klatovy a naší školy. V soutěži jsme dosáhli výborného výsledku, když na prvním a druhém místě se umístili studenti z naší školy a to Šárka Pokorná na prvém místě a Petr Vavřička na druhém místě. Právo postupu do celostátního kola mají vždy první dva soutěžící. Protože, ale nemohou být dva postupující ze stejné školy, má právo postupu soutěžící na třetím místě a to Jan Fišer ze Střední průmyslové školy strojní a SOŠ profesora Švejcara Plzeň. Blahopřejeme

Jediná dívka zvítězila v domažlické soutěži strojařů – Domažlický deník (denik.cz)

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice