Střední odborné učiliště Domažlice

KOVO junior

23.března 2017 se konalo na naší škole krajské kolo soutěže Kovo Junior – strojní mechanik s postupem do celostátního kola. Soutěže se zúčastnili studenti ze Střední průmyslové škola strojní a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Střední průmyslové školy Tachov, Střední školy Rokycany, Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Střední průmyslové škola Klatovy a naší školy. V soutěži jsme dosáhli výborného výsledku, když na prvním a druhém místě se umístili studenti z naší školy a to Šárka Pokorná na prvém místě a Petr Vavřička na druhém místě. Právo postupu do celostátního kola mají vždy první dva soutěžící. Protože, ale nemohou být dva postupující ze stejné školy, má právo postupu soutěžící na třetím místě a to Jan Fišer ze Střední průmyslové školy strojní a SOŠ profesora Švejcara Plzeň. Blahopřejeme

Jediná dívka zvítězila v domažlické soutěži strojařů – Domažlický deník (denik.cz)