Střední odborné učiliště Domažlice

Regionální kolo soutěže KOVO Junior

Regionální kolo soutěže KOVO Junior

Dne 14. 2. 2024 se uskutečnilo regionální kolo soutěže KOVO Junior pro žáky oboru

23-45-L/01 Mechanik seřizovač, které se konalo na Střední škole Rokycany.

Soutěž měla dvě praktické části.

  1. Soutěžící vypracovali vědomostní test zaměřený na CNC programování a techniku.

Příslušnými měřidly proměřili zadanou rotační součást a naměřené hodnoty  zapsali do připraveného neokótovaného výkresu. Dle výkresu ručně vytvořili pomocí ISO kódu program pro obrobení součásti na čisto, který doplnili do určené části na výkresu.

  1. Soutěžící vypracovali dle  zadání a výkresové dokumentace CNC program pro

výrobu součásti v popisovém dialogu řídícího systému Heidenhain TNC 640, Heidenhain iTNC 530, nebo Sinumerik 840D.

Následně hodnotící komise vyhodnotila bodovým způsobem dle hodnotící tabulky práce všech soutěžících a přidělila body.

Po vyhlášení výsledků k radosti SOU Domažlice se na prvním místě umístil Lukáš Förster se 187 dosaženými body. Na druhém místě skončil Štěpán Knopf se 183 body a na třetím Václav Motl žák SŠ Rokycany se 160 body. Vítězům blahopřejeme.

Regionální kolo soutěže KOVO Junior | Zonerama.com

Regionální kolo soutěže KOVO Junior

Další obsah sekce ,