Střední odborné učiliště Domažlice

Projekt Grünes Band

Projekt Grünes Band

Během červnových dnů 18.-20.6. se žáci druhých ročníku oboru Truhlář a první ročník oboru Kosmetické služby zúčastnili projektu Grünes Band, nebo také zelený pás v okolí příhraničí. Celý projekt se zabývá mapováním příhraničí, okolí bývalých Sudet, jak se v příhraničí žije, v jakém stavu je tam příroda, kam jezdí obyvatelé do práce apod. V rámci projektu se s historií seznamovali i žáci. Na základě poznání vesnice Rybník, kde česko-německé setkání probíhalo na konci třídenní akce vznikly dřevěné sochy, které nějakých způsobem vesnici charakterizují. Sochy budou umístěny podél cest. Spolupráce probíhala s Berufschule Cham a uměleckou školou Kunstbetrieb Cham.

Projekt Grünes Band

Další obsah sekce