Střední odborné učiliště Domažlice

Prodavač

Střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru:                        66-51-H/01                                         

Forma vzdělávání:            denní, 3 roky                                   

Způsob ukončení:             závěrečná zkouška

Certifikace:                       výuční list    

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač, pokladník v obchodě, a to v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozovnách. Může pracovat i na pozicích obchodních zástupců, prodejních asistentů a vedoucích prodeje. Po zapracování v zaměstnání se uplatní i v pozici podnikatele. O tento obor je na trhu práce v současné době velký zájem.

Placený odborný výcvik konají žáci pod ZKD Sušice v síti prodejen COOP v domažlickém regionu.

Po absolvování závěrečné zkoušky mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu Podnikání a získat tak maturitu.

Žáci se naučí:

  • moderní techniky prodeje a administrativy obchodu
  • znalosti z obchodního provozu, logistiky a přepravy
  • komunikovat se zákazníky, propagovat zboží a aranžovat
  • znalosti jednotlivých druhů zboží, příjem, skladování, prodej
  • informace z ekonomiky, finanční gramotnosti a bankovnictví
  • účetnictví prodejny, pracovat s elektronickou evidenci tržeb
  • znalost cizího jazyka

 

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice