Střední odborné učiliště Domažlice

Kuchař – číšník

Kuchař – číšník

Kód oboru: 65-51-H/01

Staňte se mistry kuchyně, servírujte jídlo jako profesionálové. Díky studiu tříletého učebního oboru kuchař-číšník získají absolventi cenné praktické a teoretické dovednosti, které jim umožní široké uplatnění na trhu práce po ukončení střední školy. Vyučit se v oboru kuchař-číšník na Středním odborném učilišti Domažlice znamená i to, že absolvent získá skvělé znalosti a dovednosti, které uplatní i při svém vlastním soukromém podnikání.https://www.youtube.com/embed/9WSCHPaYNaI?wmode=opaque&rel=0

Výuka kuchařů a číšníků probíhá v moderních učebnách. Praxi můžete získat v Německu

Praktické znalosti a šikovnost získají budoucí kuchaři a číšníci ve dvou moderně zařízených učebnách. Nedílnou součástí studia je i potřebná praxe, která je právě alfa a omegou oboru kuchař-číšník. Tu lze již od druhého ročníku získat v mnoha vybraných restauracích. Některé z nich jsou například i v Německu. Budoucí kuchař-číšník se však nemusí bát. Součástí studia je výuka dvou světových jazyků včetně německého. Díky tomu bude praxe či možná budoucí práce v soudním Německu bez jazykových a dalších bariér.https://www.youtube.com/embed/eT0bKJP3_yw?wmode=opaque&rel=0

Díky kurzu budou kuchaři mistry i za barem

Míchané nápoje se těší stále větší a větší oblibě. Díky týdennímu barmanského kurzu, který v rámci učebního oboru kuchař-číšník škola nabízí, bude ovládnutí bezpočtu kombinací barev a chutí hračkou. Absolventi získají cenné praktické a teoretické dovednosti jak namíchat a naservírovat neodolatelné a osvěžující nápoje.https://www.youtube.com/embed/w5xuOhsHbNI?wmode=opaque&rel=0

S nástavbou mohou kuchaři a číšníci získat maturitu

Absolventi tříletého učebního oboru kuchař-číšník mohou dále na SOU Domažlice pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončené maturitou. Školní vzdělávací program Podnikání je naučí využít potenciál předchozího oboru především s ohledem na možné budoucí soukromé podnikání. V neposlední řadě absolventům umožní maturita zastávat technicko-hospodářské či obchodní a marketingové pozice. Maturitní vysvědčení jednoduše rozšíří absolventovi možnosti nejen obecně na trhu práce, ale i při zakládání své vlastní firmy či živnosti.

S certifikátem IES nebude o práci nouze

Nejen s výukou cizích jazyků a praxí to bude mít naš absolvent na trhu práce snazší. Díky mezinárodně uznávanému cerfifikátu IES, který absolventi učebního oboru kuchař-číšník získají, budou mít absolventi výhodu jak na českém, tak i například na německém pracovním trhu. Certifikát je tak pro zaměstnavatele mezinárodní známkou a zároveň zárukou kvality vzdělání či odbornosti.

Kuchař – číšník

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice