Střední odborné učiliště Domažlice

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

Kód oboru: 23-45-L/01

Chcete studovat perspektivní maturitní obor? Vsaďte na jistotu. SOU Domažlice nabízí čtyřleté studium v oboru Mechanik seřizovač

Láká vás střední škola se zaměřením na techniku? Pojďte k nám studovat maturitní obor Mechanik seřizovač. Získejte technické vzdělání v oboru, který má budoucnost. Strojírenství patří mezi průmyslová odvětví, kde jsou kvalifikovaní odborníci stále žádaní. Poptávka po nich proto převyšuje nabídku. Úspěšný absolvent technického oboru se uplatní na trhu práce s naprostou jistotou.

Čtyřletý maturitní obor Mechanik seřizovač je otevřen pro všechny zájemce, kteří mají šikovné ruce a smysl pro detail

Co vás na SOU Domažlice čeká?

  • Špičkové zázemí školy
  • Moderně vybavené učebny a dílny
  • Odborná praxe u nás i v Německu
  • Kvalifikovaní učitelé a lektoři
  • Jistota uplatnění na trhu práce

Díky praktickým a teoretickým dovednostem najdou absolventi uplatnění ve strojírenství

Studium na SOU Domažlice nabízí spojení teorie s praxí. Všechny nabyté vědomosti si studenti vyzkouší přímo ve výrobě. Naše škola úzce spolupracuje s nadnárodními společnostmi, kde mají žáci během studia příležitost získat odbornou praxi. Absolventi se stanou odborníky na obsluhu a servis obráběcích strojů, seřizování klasických či CNC strojů, zařízení a linek, obsluhu tvářecích strojů, strojů pro dělení materiálu a zpracování plastu.

Se vzděláním z naší střední školy bude obsluha CNC strojů hračkou

Zaměstnavatelé a firmy stále častěji hledají odborné pracovníky pro obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů. Studiem oboru Mechanik seřizovač získají absolventi vzdělání, díky kterému naleznou pracovní uplatnění ihned po střední škole. Navíc v průběhu studia získají i mladí mechanici praxi ve výrobě a vazby na přední strojírenské firmy. Během studia se naučí obsluhovat nejmodernější stroje a technologie. Programování špičkových CNC obráběcích strojů a ovládnutí moderních řídících systémů tak budou mít za čtyři roky studia absolventi doslova v malíčku. 

Absolventy připravíme zejména na:

  • obsluhu obráběcích CNC strojů
  • programování CNC obráběcích strojů
  • na získání základů dovedností počítačového technického kreslení (CAD)
  • obsluhu řídících systémů Heidenhain, Sinumeric, Fanuc

Mechanici si rozšíří obzory studiem v Německu

S maturitou se absolventům otevřou dveře nejen na trhu práce, ale i k dalšímu studiu či sebevzdělávání. Cenných zkušeností se jim dostane i při studiu a praxi v Německu. SOU Domažlice jako jediná škola v regionu nabízí budoucím mechanikům seřizovačům volitelný modul, který znamená výuku a odbornou praxi v německém Rodingu. Mladí mechanici si rozšíří své teoretické a praktické znalosti po dobu několika týdnů na pobočkách německé Berufsschule Cham. Získají tak nejen cenné zkušenosti převážně v oboru pneumatika, ale zdokonalí se i v německém jazyce. Podstatnou stránkou bude i získání praxe ve špičkových německých firmách.

Odborné vzdělání studentům zaštítí certifikát. Usnadní jim najít práci v zahraničí

Po ukončení kurzu získají absolventi Certifikát německé obchodní a hospodářské komory, který jim garantuje znalosti a opravňuje je ke zrychlenému dosažení dalšího vzdělání u našich západních sousedů. Díky zahraniční několikatýdenní praxi se jim otevře i německý pracovní trh. Pro uplatnění v zahraničí je samozřejmě potřebná i jazyková výbava. Studenti si rozšiřují své možnosti uplatnění na trhu práce studiem německého jazyka.

Mechanik seřizovač

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice