Střední odborné učiliště Domažlice

Kosmetické služby

Kód oboru: 69-41-L/01

Díky studiu čtyřletého maturitního oboru Kosmetické služby na SOU Domažlice získají absolventi pod vedením zkušených pedagogů a učitelů odborného výcviku cenné praktické i teoretické dovednosti, které uplatní nejen v kosmetických salónech, ale i v dalších oblastech. V oblastech, kde jsou potřeba šikovné ruce a znalosti ve spojitosti s důkladnou péčí o zdraví a krásu pokožky. Studium oboru Kosmetické služby je ukončeno maturitní zkouškou složenou ze státní a profilové části. Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, manikérka, pedikérka

Moderní technika, módní trendy a jistota uplatnění

Absolvent službového oboru Kosmetické služby získá vzdělání pro provádění náročných technologických postupů v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky. Naučí se zacházet s moderními technickými přístroji jakými jsou: 

  • lasery na léčbu akné a oparů
  • chronoskop pomáhající s péčí o pigmentová znaménka, aj.

Mladé kosmetičky a mladí kosmetici najdou v budoucnu uplatnění zejména v kosmetickýchmanikérských a pedikérských profesních pozicích

Studiem oboru projde kosmetička a kosmetik řadou kurzů

Během studia projde budoucí kosmetička a kosmetik řadou kurzů, díky kterým si rozšíří své dovednosti a odbornost. 

  • gelová modeláž nehtů
  • japonská manikúra p-Shine
  • prodlužování řas
  • masáž horkými lávovými kameny
  • mikromasáž očního okolí
  • japonské tetování a další

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice