Střední odborné učiliště Domažlice

Gastronomie L0+H

Absolventi ovládnou kuchařské a číšnické řemeslo, zároveň rozvinou svůj podnikatelský potenciál a získají maturitu. To vše prostřednictvím čtyřletého oboru gastronomie na SOU Domažlice. Díky rozšířené výuce jazyků a ekonomie získá absolvent oboru gastronomie kuchařské a kulinářské dovednosti a znalosti, které mu umožní široké možnosti na trhu práce. Uplatnění kromě jiného najde i na manažerských pozicích v hotelích a restauracích. Čtyřleté studium a načerpané znalosti navíc usnadní absolventovi v budoucnu své vlastní podnikatelské záměry. Udělá z něj odborníka, který kromě samotné chuti a přípravě jídla porozumí v širším kontextu i jeho nepostradatelné estetické stránce.

Kurzy z absolventů udělají mistry za barem, v kavárně a rautu

Pestrost a široký rozsah studijního oboru gastronomie na SOU Domažlice je podpořen i řadou odborných kurzů, které zvýší dovednosti a rozhled absolventa. Výstupem jednotlivých kurzů je osvědčení o jejich absolvování. 

  • baristický kurz ze žáků a studentů udělá experty, kteří kávě a její přípravě skutečně rozumějí
  • s barmanským kurzem absolventi oslní přípravou míchaných nápojů
  • kurz studené kuchyně z nich udělá profesionály, které nesmí postrádat žádný raut
https://youtube.com/watch?v=eT0bKJP3_yw%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Díky certifikátu IES se firmy o absolventy poperou

Praktické a teoretické znalosti, maturita, výborná znalost cizích jazyků z absolventů oboru gastronomie na SOU Domažlice dělá “cenné zboží”, po kterém lační nejen tuzemští zaměstnavatelé, ale i zaměstnavatele v Německu. A právě do zahraničí budou mít budoucí gastronomové dveře otevřeny díky mezinárodnímu certifikátu IES (international education society), který je v bezpočtu zemích zárukou kvalitního odborného vzdělání. SOU Domažlice je jednou z mála škol v Plzeňském kraji, která svým absolventům tento mezinárodní certifikát – tedy i výhodu na trhu práce – garantuje.

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice