Střední odborné učiliště Domažlice

Identifikační průkaz ISIC

Identifikační průkaz ISIC

Nové ceny ISIC průkazu

Od 1.6.2022 dojde ke zvýšení cen za ISIC průkazy

                                                     původní cena / nová cena

Cena ISIC průkazu                                   290,- / 350,-

Prodloužení platnosti                             180,-/ 250,-

V Domažlicích dne 02.05.2022                             

Identifikační průkaz ISIC