Střední odborné učiliště Domažlice

Truhlářská dílna

Truhlářská dílna

Prokopa Velikého 653, Domažlice
Zde je možno objednat strojní opracování dřeva, naformátování desek, zhotovení nábytku. tel:778 414 402 Žáci oboru truhlář absolvují svou odbornou praxi v truhlářské dílně nacházející se za budovou školy v areálu firem v ulici Prokopa Velikého 553. Dílna je rozdělena na ruční a strojní část. Žáci 1. ročníků absolvují praxi v dílně na ruční zpracování, naučí se základním operacím(řezání, hoblování, čepování, lepení, broušení atd.) Ve vyšších ročnících pak začnou pracovat na strojním opracování. Ti nejlepší začnou pracovat na zakázkách, které se odrazí v odměnách za produktivní práci.

Truhlářská dílna