Střední odborné učiliště Domažlice

Kovodílna

Kovodílna

Rohova 233, Domažlice
Zde provádíme obrábění na CNC strojích (soustruh, frézka), klasické obrábění, svařování a montáž z oblasti strojírenství. Tel:379724751 p. BuršíkŽáci oborů vzdělávání mechanik seřizovač a obráběč docházejí na odbornou praxi na pracoviště v Rohově ulici č. 232 a 233. V prvních ročnících se zaměřují na ruční opracování kovů. Od druhého ročníku přechází postupně na strojní obrábění (soustružení, frézování atd.). Naučí se pod vedením učitelů odborného výcviku základům programování v systému Sinumering a Heidenhein. K tomuto účelu byla zřízena malá počítačová učebna obsahující příslušné programové vybavení a dvě obráběcí CNC centra. Žáci 3. a 4. ročníků oboru mechanik seřizovač pak prochází praxí již u firem v okolí Domažlic. Nejlepší žáci pak pracují na zakázkách, a tím vykonávají produktivní práci, za kterou obdrží finanční odměnu. Součástí závěrečné zkoušky u obráběčů a maturitní zkoušky u mechaniků seřizovačů je zkouška z odborného výcviku. 

Kovodílna

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice