Střední odborné učiliště Domažlice

Stod – ornitolog na koloběžce

Stod – ornitolog na koloběžce

20.6. 2024 pořádala Mgr. Weberová v rámci EVVO aktivit akci Ornitolog na koloběžce do anglického parku Ostrov v Horažďovicích. Po vyzvednutí koloběžek v Přírodovědné stanici lektor provedl krátkou instruktáž (bezpečnost při jízdě na koloběžce) a poté skupina vyrazila přes Panskou zahradu do anglického parku Ostrov. Žáci zaměřili pozornost na ptačí zpěv (zvuková mapa, mnemotechnické pomůcky na zapamatování ptačích hlasů, lákání na nahrávku ptačího hlasu…) a naučili se rozeznávat jednotlivé ptačí druhy (pozorování pomocí dalekohledu, určování pomocí obrázkového klíče). Na konci parku u jezu Na Špičce byla řeč o ledňáčkovi říčním (reprodukční biologie, ochrana), o tom jakou potravu ptáci vyhledávají v době hnízdění a na zpáteční cestě si žáci prostřednictvím simulační hry vyzkoušeli, jak funguje hnízdní parazitismus u kukaček. Před vrácením koloběžek se na závěrečné shrnutí zastavili pod korunou památného dubu Šternberk.

Stod – ornitolog na koloběžce