Střední odborné učiliště Domažlice

Soutěž „O pohár ředitelky SOU“ 2013/2014

Soutěž „O pohár ředitelky SOU“ 2013/2014

V letošním roce se uskutečnil 11. ročník soutěže „O pohár ředitelky SOU“. Soutěž se skládá ze tří turnajů v míčových hrách – kopané, odbíjené a košíkové. V tomto roce se zapojilo do soutěže celkem 13 tříd a všechny turnaje absolvovalo 9 tříd.

Do turnaje v kopané se zapojilo celkem 11 tříd. Pro lichý a sudý týden jsme uspořádali vždy zvlášť turnaj a vítězové se utkali ve finále o přeborníka školy. Tím se stala třída G4. a získala tak do tabulky soutěže 15 bodů. Na druhém místě skončila třída M2.S s 12 body a třetí byly třídy T2.S a D2.C se ziskem 10 bodů.

Dalším turnajem byla odbíjená. Té se zúčastnilo celkem 12 tříd. Hrálo se opět ve dvou týdnech a do finále o přeborníka školy postoupily třídy T2.S a M4.S. Přeborníkem školy se stala třída T2.S a opět získala do tabulky 15 bodů. Na druhém místě skončila třída M4.S se ziskem 12 bodů, třetí místo obsadily třídy M2.S a M1.S a připsaly si do tabulky po 10 bodech.

Závěrečným turnajem byla košíková. Té se zúčastnilo 9 tříd. Herní systém byl stejný jako u předchozích turnajů. Přeborníkem školy se stala třída M2.S, která ve finálovém utkání porazila třídu M4.S. Třetí místa obsadily třídy K2.B a T1.K.

Celkové pořadí soutěže „O pohár ředitelky SOU“ :

1. M2.S – 37 bodů

2. T2.S a M4.S – 32 bodů

4. D2.C – 26 bodů

5. S1. a T1.K – 24 bodů

7. M1.S – 23 bodů

8. G4. a K1.B – 19 bodů

10. K2.B – 16 bodů

11. M3.S – 10 bodů

12. K1.A – 6 bodů

13. G1. – 5 bodů

Vyhlášení celkového pořadí proběhlo ve středu 30.4.2014 v prostorách školy, kdy paní ředitelka předala vítězným třídám diplomy a sladké odměny v podobě dortů. M2.S, jako vítězná třída, převzala navíc putovní pohár. Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Soutěž „O pohár ředitelky SOU“ 2013/2014

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice