Střední odborné učiliště Domažlice

Fotbalový turnaj 23.6.2014

Fotbalový turnaj 23.6.2014

Fotbalový turnaj

23. června 2014 jsme uspořádali mezinárodní turnaj ve fotbale, který se konal na Městském stadionu v Domažlicích. Na umělém povrchu jsme přivítali družstva z partnerské školy Berufsschule Cham, a to z Furthu, Chamu a z Rodingu. Barvy SOU hájila dvě družstva z Domažlic a jedno ze Stoda. Každé družstvo bylo složeno z osmi hráčů, kapitáni si rozlosovali skupiny a v těch se hrálo systémem každý s každým po dobu 20 minut. Poté se utkaly skupiny mezi sebou – třetí se třetím, druhý s druhým…Vítězným družstvem se stalo družstvo z Chamu, které si kromě diplomu odvezlo i pohár pro vítěze.

Celkové pořadí:

1. Cham

2. SOU 1

3. SOU 2

4. Stod

5. Roning

6. Furth

Všem zúčastněným děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.

Fotbalový turnaj 23.6.2014

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice