Střední odborné učiliště Domažlice

Siemens

Podepsání partnerské Smlouvy o spolupráci

V pátek 12. 10. 2012 byla slavnostně podepsána Partnerská smlouva o spolupráci mezi Středním odborným učilištěm Domažlice a firmou Siemens ČR. Tímto podpisem se SOU Domažlice stává jako jediná střední škola na jihozápadu České republiky partnerem nadnárodního elektrotechnického a elektronického koncernu Siemens AG.

Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo založeno v Čechách a na Moravě před 120 lety a obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s 11.000 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR.

Spolupráce byla podepsána v oblasti školení obsluh CNC strojů v řídicím systému SINUMERIK. Tomuto slavnostnímu dni ovšem předcházel první důležitý krok v prosinci 2011, kdy proběhl nutný nákup 32 kusů výcvikových trenažerů pro výuku řídicího systému SINUMERIK. Ve druhém kroku, který se uskutečnil v srpnu 2012, proběhlo školení lektorů pro školicí středisko.

Ve slavnostní den převzala Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice, z rukou ředitele Siemens ČR Ing. Jiřího Karase Certifikát „Certifikovaný partner pro CNC školení“. Zároveň s tímto certifikátem předal Ing. Jiří Karas spolu s Ing. Evou Klocovou také Certifikáty lektorům školícího centra, panu Jiřími Divišovi, Vlastimilu Janovskému, Václavu Tichotovi, Bc. Josefu Konopovi, Ing. Miroslavu Šimáčkovi a Ing. Miroslavu Jägerovi. Tento certifikát umožňuje lektorům ze SOU Domažlice účast na systému školení Siemens AG ve školicím středisku německém v Erlangenu. Zde Siemens pořádá workshopy a externí školení v oboru CNC programování, které umožní další odborné vzdělání lektorů a přístup k nejnovějším technologiím.

Této spolupráci bude využito nejenom v oblasti školení obsluh CNC strojů pro zaměstnavatele, ale také v oblasti počátečního vzdělávání pro výuku programování CNC strojů studentů ve studijním oboru Mechanik seřizovač a v učebním oboru Obráběč kovů.

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice