Střední odborné učiliště Domažlice

Berufsschule Cham

Berufsschule Cham

Den otevřených dveří 8.12.2021

www.berufsschule-cham.de

15.5.2012 se na Čerchově uskutečnila významná akce – uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami – Středním odborným učilištěm v Domažlicích a Berufsschule v Chamu. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že „budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy“. Učitelé ze Středního odborného učiliště v Domažlicích a učitelé Berufsschule Cham se společně setkávají od roku 1989, ať už jsou to vánoční setkání nebo ukončení školního roku. Pan Anton Spandl – ředitel školy ve Furth im Wald – organizoval spoustu krásných společných výletů, tím se vytvořil užší kontakt právě s učiteli z Furthu. Časté setkávání německých a českých učitelů vedlo k další spolupráci, která se postupně rozšiřovala o kolegy z Waldmünchenu, Chamu, Rodingu a Kötztingu. Od roku 2006 se spolupráce těchto škol rozšířila o společné projekty, sportovní a kulturní akce pro žáky. Společné akce:

  • sport – fotbalové turnaje
  • zimní lyžování na Velkém Javoru
  • kultura – divadelní představení na jedné z věží Hoher Bogenu
  • odborné praxe – 3 týdenní stáže českých mechaniků-seřizovačů v německých firmách
  • jazykové pobyty – společný projekt Objevuj rozmanitost – Waldmünchen
  • mezinárodní akce – účast na stavbě mostů – ve Waldmünchenu a Rötzu. Ve Waldmünchenu byla stavba mostu přes Perlsee dokončena v roce 2006. V roce 2009 začaly přípravy stavby mostu v Rötzu přes říčku Swarzach. Most byl dokončen v roce 2011 slavnostním vyzvednutím a přenesením jeřábem na předem připravené místo.Oba mosty jsou symboly, které spojují nejen oba břehy, ale i oba národy, obě školy, žáky a učitele.

Berufsschule Cham