Střední odborné učiliště Domažlice

Berufsschule Cham

Berufsschule Cham

Jazykový crash kurz v Bad Kötztingu 5. 6. – 9. 6. 2023

Ve dnech 5. – 9. 6. 2023 absolvovalo sedm žáků oboru mechanik seřizovač druhého ročníku v pořadí již druhý týden odborného jazykového crash kurzu v bavorském Bad Kötztingu.

Účastníci kurzu se po dobu celého týdne zlepšovali pod vedením tamější lektorky v německé gramatice a trénovali všechny čtyři jazykové dovednosti – ústní projev, písemný projev, poslech, čtení a porozumění textu. V odpoledních hodinách poznávali žáci okolí bavorského lázeňského městečka či se věnovali sportovním aktivitám.

Součástí tříletého přeshraničního projektu pořádaného ve spolupráci s Berufsschule Cham je rovněž kurz logo řízení a pneumatiky, který mají žáci již zdárně za sebou. V příští školním roce čeká mechaniky seřizovače odborná praxe v německých firmách.

Děkujeme paní lektorce Liudmile Nusko za vedení kurzu, panu Rainerovi Nusko za organizaci a kolegům za zajištění pedagogického dozoru. Těšíme se na další spolupráci.

Za SOU Domažlice PhDr. Jana Bláhová

Kurz Pneumatiky a logo řízení na Berufsschule Cham 2. 5. – 12. 5. 2023

Ve dnech 2. 5. – 12. 5. 2023 se žáci druhého a třetí ročníku oboru mechanik seřizovač účastnili kurzu pneumatiky a logo řízení v německé Berufsschule Cham. Jedná se o součást komplexního přeshraničního projektu, jehož součástí je dále také odborný jazykový kurz, který žáci již absolvovali, a praxe v německých firmách, která naše žáky čeká v příštím školním roce.

V rámci kurzu pneumatiky a logo řízení navštěvovali studenti odborné učebny v BS Cham, kde se pod vedením zkušených bavorských pedagogů učili zapojovat elektrické a pneumatické okruhy či trénovali programování řídícího systému Logo Siemens.

Po vyučování prozkoumávali účastníci spolu s pedagogickým doprovodem památky a okolí města Cham, navštívili např. rozhlednu Luitpoldturm či se věnovali sportu. Ubytováni byli žáci v hotelu Regenbogen, tudíž si museli německou konverzaci procvičit nejen ve škole, ale také v běžných komunikačních situacích.

Velice děkujeme všem kolegům, kteří zajistili pedagogický dozor, a panu Nuskovi z Berufsschule Cham za organizaci tohoto kurzu a těšíme se na další spolupráci.

Za SOU Domažlice PhDr. Jana Bláhová

Den otevřených dveří 8.12.2021

www.berufsschule-cham.de

15.5.2012 se na Čerchově uskutečnila významná akce – uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami – Středním odborným učilištěm v Domažlicích a Berufsschule v Chamu. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že „budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy“. Učitelé ze Středního odborného učiliště v Domažlicích a učitelé Berufsschule Cham se společně setkávají od roku 1989, ať už jsou to vánoční setkání nebo ukončení školního roku. Pan Anton Spandl – ředitel školy ve Furth im Wald – organizoval spoustu krásných společných výletů, tím se vytvořil užší kontakt právě s učiteli z Furthu. Časté setkávání německých a českých učitelů vedlo k další spolupráci, která se postupně rozšiřovala o kolegy z Waldmünchenu, Chamu, Rodingu a Kötztingu. Od roku 2006 se spolupráce těchto škol rozšířila o společné projekty, sportovní a kulturní akce pro žáky. Společné akce:

  • sport – fotbalové turnaje
  • zimní lyžování na Velkém Javoru
  • kultura – divadelní představení na jedné z věží Hoher Bogenu
  • odborné praxe – 3 týdenní stáže českých mechaniků-seřizovačů v německých firmách
  • jazykové pobyty – společný projekt Objevuj rozmanitost – Waldmünchen
  • mezinárodní akce – účast na stavbě mostů – ve Waldmünchenu a Rötzu. Ve Waldmünchenu byla stavba mostu přes Perlsee dokončena v roce 2006. V roce 2009 začaly přípravy stavby mostu v Rötzu přes říčku Swarzach. Most byl dokončen v roce 2011 slavnostním vyzvednutím a přenesením jeřábem na předem připravené místo.Oba mosty jsou symboly, které spojují nejen oba břehy, ale i oba národy, obě školy, žáky a učitele.

Berufsschule Cham

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE