Střední odborné učiliště Domažlice

Berufsschule Cham

Berufsschule Cham

Den otevřených dveří 8.12.2021

www.berufsschule-cham.de

15.5.2012 se na Čerchově uskutečnila významná akce – uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami – Středním odborným učilištěm v Domažlicích a Berufsschule v Chamu. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že „budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy“. Učitelé ze Středního odborného učiliště v Domažlicích a učitelé Berufsschule Cham se společně setkávají od roku 1989, ať už jsou to vánoční setkání nebo ukončení školního roku. Pan Anton Spandl – ředitel školy ve Furth im Wald – organizoval spoustu krásných společných výletů, tím se vytvořil užší kontakt právě s učiteli z Furthu. Časté setkávání německých a českých učitelů vedlo k další spolupráci, která se postupně rozšiřovala o kolegy z Waldmünchenu, Chamu, Rodingu a Kötztingu. Od roku 2006 se spolupráce těchto škol rozšířila o společné projekty, sportovní a kulturní akce pro žáky. Společné akce:

  • sport – fotbalové turnaje
  • zimní lyžování na Velkém Javoru
  • kultura – divadelní představení na jedné z věží Hoher Bogenu
  • odborné praxe – 3 týdenní stáže českých mechaniků-seřizovačů v německých firmách
  • jazykové pobyty – společný projekt Objevuj rozmanitost – Waldmünchen
  • mezinárodní akce – účast na stavbě mostů – ve Waldmünchenu a Rötzu. Ve Waldmünchenu byla stavba mostu přes Perlsee dokončena v roce 2006. V roce 2009 začaly přípravy stavby mostu v Rötzu přes říčku Swarzach. Most byl dokončen v roce 2011 slavnostním vyzvednutím a přenesením jeřábem na předem připravené místo.Oba mosty jsou symboly, které spojují nejen oba břehy, ale i oba národy, obě školy, žáky a učitele.

Berufsschule Cham

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice