Střední odborné učiliště Domažlice

Předávání výučních listů ve Stodě

Předávání výučních listů ve Stodě

Ve čtvrtek 20. června jsme se rozloučili v kulturním domě ve Stodě s novými absolventy oborů kadeřník a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Z rukou zástupců paní ředitelky Mgr. Königsmarka a Mgr. Sedláčkové a třídních učitelů Bc. Bártové a Ing. Popelky převzali absolventi výuční listy, europassy a odborné certifikáty. O slavnostní náladu se zasloužili žáci stodské ZUŠ s hudebním programem. Přejeme jim do života vše nejlepší.

Předávání výučních listů ve Stodě