Střední odborné učiliště Domažlice

Výměnné praxe s centrem Kolpingsbildungswerk v Chamu

Výměnné praxe s centrem Kolpingsbildungswerk v Chamu

Ve dnech 25. a 26.4. 2024 se 8 žáků naší školy z oborů truhlář a kadeřník zúčastnilo výměnné praxe s dětmi ze vzdělávacího centra Kolpingsbildungswerk v Chamu. Toto centrum organizuje pro děti, které nebyly úspěšné ve studiu nebo mají různé sociální problémy, kurzy v různých prakticky zaměřených oborech, aby si mladí lidé vyzkoušeli různé možnosti a dále si mohli správně vybrat.

Nejprve jsme ve čtvrtek 25.4. navštívili my chamské centrum. 4 děvčata oboru kadeřnice si dopoledne zkoušela natáčení vlasů, stříhání a zaplétání copů. Po obědě si v odborné učebně pro obor prodavač vyzkoušela inventuru a práci s pokladnou. Chlapci – truhláři mezitím pracovali v dílně, kde se naučili základům zednické práce. Všichni jsme si den v Chamu užili a těšili se na pátek, až navštíví naši noví přátelé naši školu.

V pátek 26.4. přijeli Chamští k nám do školy. Po slavnostním uvítání jsme skupinku rozdělili na dvě části a šlo se pracovat. Dva chlapci a dvě dívky do kadeřnictví a do našeho školního stánku. Vyzkoušeli si prodej, mytí hlavy a foukání účesu. Zbylá dvě děvčata a dva hoši vyráběli společně s našimi truhláři ptačí budky. I u nás si všichni den velmi užili.

Moc ráda bych poděkovala paní Lankes-Müller z úřadu práce v Chamu za spolupráci při organizaci této velmi pěkné akce. Velmi děkuji také všem kolegům, kteří se na akci podíleli, za všechny bych jmenovala pana Romana Kruberta, pana Vítězslava Pohanku a paní Jaroslavu Hejdovou.

Za SOU Domažlice Mgr. Pavla Böhmová

Výměnné praxe s centrem Kolpingsbildungswerk v Chamu

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE