Střední odborné učiliště Domažlice

Volby do školské rady – červen 2021

Volby do školské rady – červen 2021

Složení školské rady volené ke dni 30. června 2021

Ing. Miroslav Soukup      – předseda školské rady  – učitel SOU Domažlice – zástupce    pedagogických pracovníků

Jan Látka  – zastupitel Plzeňského kraje

Jaroslav Sokol – zástupce zřizovatele školy, vedoucí oddělení organizace školství Plzeňského kraje

Aleš Svoboda – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Michal Gabriel – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků v místě poskytovaného vzdělávání (MPV) Stod

Mgr. Ivana Vondrovicová – učitelka SOU Domažlice, MPV Stod – zástupkyně pedagogických pracovníků v MPV Stod

Rozhodnutí ředitelky školy k organizaci voleb do školské rady

Kandidáti do voleb

 do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky

Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků 

k volbě do školské rady – návod k on-line volbě v Bakaláři

Zápis o průběhu a výsledcích volby členů školské rady v místě poskytovaného vzdělávání Stod

Volby do školské rady – červen 2021

Další obsah sekce