Střední odborné učiliště Domažlice

Vedení školy

Ředitelka školy:

Mgr. Zdeňka Buršíková
379 410 622
zdenka.bursikova@soudom.cz

ZŘ pro teoretické vyučování:

Ing. Lenka Volkmannová
379 410 623
lenka.volkmanova@soudom.cz

ZŘ pro odborný výcvik:

Ing. Bc. Jan Bohmann
379 410 624
jan.bohman@soudom.cz

Provozně technický úsek, pověřenec GDPR:

Ing. Miroslav Soukup 
379 410 625
miroslav.soukup@soudom.cz

Škola STOD

ZŘ pro teoretické vyučování: Mgr. Alena Sedláčková
607 848 315
sedlackova@soudom-stod.cz

ZŘ pro praktické vyučování: Mgr. Jan Königsmark 
 732 355 293
jan.konigsmark@soudom-stod.cz

Sekretariát Stod – Bc. Simona Thumerová :

Telefon : +420 377 901 657skola@soudom-stod.cz

Další obsah sekce

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice