Střední odborné učiliště Domažlice

Stod – Slavnostní zahájení žáků 1. ročníků v pondělí 2. září 2024 v budově školy ve Stodě, Plzeňská 245

Stod – Slavnostní zahájení žáků 1. ročníků v pondělí 2. září 2024 v budově školy ve Stodě, Plzeňská 245

10.00 hod. v učebnách – rozpisy budou vyvěšené u vchodu

Potvrzení o studiu bude vydáno v den nástupu 2.9.2024 třídním učitelem
na slavnostním zahájení (až nástupem 2.9.2024 se stává žák naším
žákem, dříve toto potvrzení nelze vydat).

Stod – Slavnostní zahájení žáků 1. ročníků v pondělí 2. září 2024 v budově školy ve Stodě, Plzeňská 245