Střední odborné učiliště Domažlice

Soutěž KONTEXT

Soutěž KONTEXT

V listopadu se 9 žáků M4.K zúčastnilo soutěže KONTEXT, kterou pořádala Západočeská univerzita Plzeň ve on line čtení odborných anglických textů. Soutěž proběhla ve 4 cyklech s týdenním odstupem a následným vyhodnocením jednotlivých úkolů v daném týdnu. Do závěrečného finálového kola postoupil Pham Ngoc Thinh, v němž se probojoval mezi 5 nejlepších účastníků soutěže v rámci Plzeňského kraje. Jedná se o největší úspěch v anglickém jazyce za posledních 6 let. Předmětová komise doporučuje třídní učitelce M4.K Mgr. Markétě Krausové navrhnout na pedagogické radě dne 23.1.2023 ředitelce školy udělení její pochvaly za vynikající reprezentaci školy na veřejnosti.

Soutěž KONTEXT