Střední odborné učiliště Domažlice

Soutěž Cech kovo junior – krajské kolo

Soutěž Cech kovo junior – krajské kolo

Dne 15.2.2024 se konalo v SOU Domažlice regionální kolo soutěže Kovo junior 2024 oboru strojní mechanik.

Jedná se o soutěž zručnosti, při které soutěžící prezentují svoje dovednosti výrobou zadané součásti, měřením přesnými měřidly a teoretickým testem.

Po příjezdu účastníků do školy zahájila soutěž projevem ředitelka SOU paní Mgr. Buršíková, přivítala účastníky a hosty, popřála úspěch soutěžícím a vyzvedla spolupracující firmy a sponzory.

Po přesunu na dílny Kovo začala vlastní soutěž. Soutěžící vyráběli výrobek s názvem držák sondy, který se skládal ze dvou vyráběných kusů a jednoho spojovacího prvku. Žáci museli díly opracovat pilováním na zadané rozměry, potom provést korekci tvaru, a nakonec díly slícovat a smontovat. Soutěž trvala pět hodin a za tuto dobu museli soutěžící nejen vyrobit výrobek, ale i měřit další součásti a vypracovat teoretický test.

Výsledky hodnotila tříčlenná komise rozhodčích vylosovaných ze sponzorů a z doprovodu učitelů doprovázející soutěžící. Na výrobku se hodnotil celkový vzhled, funkčnost, správnost jednotlivých rozměrů, ale i zvolený technologický postup a v neposlední řadě také dodržování bezpečnosti práce. Vzhledem k tomu, že soutěž byla velmi vyrovnaná, neměli rozhodčí lehkou práci.

První cenu si nakonec odnesl Jan Vondrák z SOU Domažlice, druhý byl Karel Zelenka rovněž z SOU Domažlice a na třetím místě skončil Miroslav Březina ze Střední průmyslové školy strojnické profesa Švejcara z Plzně.

Slavnostní vyhlášení proběhlo ve škole za účasti několika krajských zastupitelů Plzeňského kraje a zástupců firem, které soutěž sponzorovaly.   

Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny a diplomy, první tři místa byla oceněna kovovou plaketou.

Blahopřejeme všem účastníkům a zároveň děkujeme všem sponzorům.

Velké poděkování patří firmám OWW CNC s.r.o. Kout n./Š.PETBEK s.r.o. StaňkovDoosan Škoda Power s.r.o. Plzeň, za sponzorování hodnotných výherních cen, které byly předány soutěžícím při slavnostním vyhodnocení regionální soutěže KOVO Junior 2024 obor Strojní mechanik.

Fotohttps://eu.zonerama.com/SOUDomazlice1/Album/11076811

Soutěž Cech kovo junior – krajské kolo

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE