Střední odborné učiliště Domažlice

Slavnostní zahájení žáků 1. ročníků ve čtvrtek 1. září 2022