Střední odborné učiliště Domažlice

Republikové finále v silovém čtyřboji středních škol

Republikové finále v silovém čtyřboji středních škol

Po konání okresního kola, kde se umístili na druhém místě, dostali chlapci pozvánku na Mistrovství České republiky v silovém čtyřboj. Ve dnech 21.3.2024 – 22.3.2024 se čtyři žáci (Marek Zámečník, Pavel Nejedlý, Filip Valenta a Jan Jareš) naší školy zúčastnili MČR v silovém čtyřboji, který se konal na druhé straně republiky, a to až ve vzdálené Karviné. Z pozvání měli chlapci velikou radost a všichni se do příprav opřeli vší silou a pečlivě trénovali. Skoro každý den se snažili zdokonalovat svoje silové schopnosti, a to i přesto, že některé skolila na pár dní nemoc. Přípravy musely být rychlé a efektivní, protože od pozvání k MČR zbývalo pouze 21 dní.

Den D pro naše chlapce přišel ráno ve čtvrtek 21.3.2024, kdy jsme se vydali mikrobusem na cestu. Společně s námi z Domažlic ještě cestovalo družstvo dívek chlapců a dívek z gymnázia J. Š. Baara a ze SOŠ Horšovský Týn družstvo dívek.

Po příjezdu do Karviné proběhla prezentace a vážení chlapců a poté jsme se přesunuli ubytovat na hotel. Od 16:00 už nás čekalo slavnostní zahájení doprovázeno se státní hymnou a seznámením všech soutěžících škol. Pak už soutěžící čekala první a jediná disciplína v tento den. Naši chlapci začínali jako první v soutěžní disciplíně – shyby na doskočné hrazdě. Druhý den chlapce čekaly zbylé tři disciplíny. Druhá den 22.3.2024 soutěž začala hned brzy ráno a naši chlapci začali druhou disciplínou v 8:00. Druhou disciplínou byly tlaky s činkou v lehu s přírazem nohou. Všichni chlapci podali skvělé výkony a pro některé i osobní maxima. Po této disciplíně následoval trojskok snožmo z místa. Bohužel v této disciplíně byly nějaké nedostatky a bohužel kvůli mokré podlaze se některému z našich chlapců nepovedlo podat tak skvělé výkony jako při soutěži v okresním kole. Družstvo našich chlapců šlo první na všechny disciplíny, a tak se na takové nepříjemnosti nemohli připravit. Poslední chlapeckou disciplínou soutěže byly svisy vznesmo. Po splnění všech disciplín chlapci mezi sebou probrali, co v disciplínách udělali za chyby, co se jim povedlo a na co by si měli dát do budoucích soutěží pozor a na čem ještě zapracovat. A pak už jen čekali na vyhlášení výsledků.

Chlapci z našeho SOU skončili na předposledním 14. místě s výkonem 540,5 bodů. Pro chlapce to byla skvělá zkušenost a odnáší si nové zkušenosti a nezapomenutelné zážitky.

Chlapcům gratuluji k podání skvělých výkonů a do budoucna jim přeji stále takový pozitivní přístup ke sportu, a aby nadále byli tak zapáleni do aktivit, které jim přinášejí posun v životních výkonech.

Jejich tělocvikářka Andrea Kechnerová

Republikové finále v silovém čtyřboji středních škol

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE