Střední odborné učiliště Domažlice

Regionální kolo soutěže Kovo junior 2020 Mechanik seřizovač

Regionální kolo soutěže Kovo junior 2020 Mechanik seřizovač

Dne 27. února pořádala Střední škola v Rokycanech regionální kolo soutěže KOVO Junior oboru Mechanik seřizovač, jejímž vyhlašovatelem je CECH KOVO ČR.

Soutěže se zúčastnily žáci tří škol, Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara Plzeň, Středního odborného učiliště Domažlice a Střední školy Rokycany.

Každá škola vyslala dva soutěžící, kteří se snažili nejlépe vyřešit dané úkoly.

Prvním úkolem bylo vypracování vědomostního testu zaměřený na CNC programování a techniku. Dále jejich úkolem bylo změřit zadanou rotační součást a naměřené hodnoty zapsaly do připraveného neokótovaného technického výkresu. Poté vytvořily program v ISO kódu dané součásti.

Druhým úkolem bylo vypracovat program dle zadání a výkresové dokumentace v popisném dialogu programu Heidenhain TNC 640, nebo Sinumerik 840D.

Soutěžící Jiří Kadlec vypracovával program v řídícím systému Heidenhain, a druhá soutěžící z našeho učiliště Barbora Jägerová jako jediná vypracovávala program v řídícím systému Sinumeric. 

Vyhodnocení soutěže se zúčastnili Jaroslav Sokol z krajského úřadu plzeňského kraje a Ing. Lubomír Janda z firmy Mubea Žebrák.

Jiří Kadlec se umístil na čtvrtém místě, Barbora Jägerová se umístila na druhém místě.

Podle pravidel soutěže zručnosti schválené Cechem KOVO ČR 1.9.2019 postupují do celostátního kola první dva soutěžící z regionálního kola. Celostátní kolo soutěže se bude konat 16. – 18. března 2020 na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově.

Mechanik seřizovač 2020 Rokycany
Regionální kolo soutěže Kovo junior 2020 Mechanik seřizovač

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice