Střední odborné učiliště Domažlice

R o z h o d n u t í

R o z h o d n u t í

ředitelky SOU Domažlice č. 5/2021 o vyhlášení volného dne pro žáky SOU Domažlice

R o z h o d n u t í

ředitelky SOU Domažlice č. 5/2021 o vyhlášení volného dne pro žáky  SOU Domažlice.

Z organizačních důvodů dne 20.-22.12. 2021

v y h l a š u j i

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) o organizaci školního roku pondělí až středu 20.prosince-22.prosince 2021 volný den pro všechny žáky SOU Domažlice.   

V Domažlicích dne 13.12.2021

                                                                                    Mgr. Zdeňka Buršíková

                                                                                    ředitelka SOU Domažlice  

Rozdělovník: JUDr. Jaroslava Havlíčková,

                        vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK, Škroupova 18

                        Ing. L. Volkmannová, A. Trnková, Mgr. A. Sedláčková,  
                        Mgr. Jan Königsmark, Ing. O. Humlová, Bc. J. Konop,  

                        vlastní 4x

R o z h o d n u t í

Další obsah sekce