Střední odborné učiliště Domažlice

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). V prvním termínu přijímací zkoušky se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na prvním místě, ve druhém termínu se uchazeč dostaví do školy, kterou má v přihlášce uvedenou na druhém místě.

Obory L0+H musí mít v přihlášce uvedené vždy oba obory (4letý i 3letý)

Domažlice: 65 – 41 – L/51 Gastronomie + 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

Stod: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik + 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023.

Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE

Procvičujte: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024