Střední odborné učiliště Domažlice

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení:
Přihlášky na SŠ žáci ze ZŠ podávají do 1. 3. 2022.
Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem se jednotná
přijímací zkouška nekoná. Nekoná se ani školní přijímací
zkouška.
Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná
jednotná přijímací zkouška v těchto uvedených termínech:


první řádný termín jednotné zkoušky 12. 4. 2022
8:30 – 9:55 Matematika (70 minut)
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura (60 minut)
druhý řádný termín jednotné zkoušky 13. 4. 2022
8:30 – 9:55 Matematika (70 minut)
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura (60 minut)


první náhradní termín jednotné zkoušky 10. 5. 2022
8:30 – 9:55 Matematika (70 minut)
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura (60 minut)
druhý náhradní termín jednotné zkoušky 11. 5. 2022
8:30 – 9:55 Matematika
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura


Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná
školní přijímací zkouška.

 1. 4. 2022 vyhlášení pořadí uchazečů do tříletých oborů,
  nejpozději do 30. 4. 2022 vyhlášení pořadí uchazečů do
  čtyřletých oborů (28.4.+výsledky řádného termínu JPZ
  uvolněné Cermatem).

Nově pro školní rok 2022/2023:
– přijímání do čtyřletého oboru zakončeného maturitní
zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie v zaměření L0+H
65-51-H/01 kuchař – číšník (výuka SOU Domažlice),

 • po 3. ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat
  výuční list oboru kuchař – číšník, postup do 4. ročníku a vykonání
  maturitní zkoušky,
 • délka studia 4 roky,
 • nutno konat jednotnou přijímací zkoušku
  – přijímání do čtyřletého oboru zakončeného maturitní
  zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  v zaměření L0+H 26-52-H/01 elektrotechnik pro
  zařízení a přístroje (výuka SOU Domažlice, MPV Stod),
 • po 3. ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat
  výuční list oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, postup
  do 4. ročníku a vykonání maturitní zkoušky,
 • délka studia 4 roky,
 • nutno konat jednotnou přijímací zkoušku

Přijímací řízení 2022/2023

Další obsah sekce ,

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice