Střední odborné učiliště Domažlice

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení:
Přihlášky na SŠ žáci ze ZŠ podávají do 1. 3. 2022.
Do tříletých oborů vzdělání s výučním listem se jednotná
přijímací zkouška nekoná. Nekoná se ani školní přijímací
zkouška.
Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná
jednotná přijímací zkouška v těchto uvedených termínech:


první řádný termín jednotné zkoušky 12. 4. 2022
8:30 – 9:55 Matematika (70 minut)
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura (60 minut)
druhý řádný termín jednotné zkoušky 13. 4. 2022
8:30 – 9:55 Matematika (70 minut)
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura (60 minut)


první náhradní termín jednotné zkoušky 10. 5. 2022
8:30 – 9:55 Matematika (70 minut)
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura (60 minut)
druhý náhradní termín jednotné zkoušky 11. 5. 2022
8:30 – 9:55 Matematika
10:50 – 12:05 Český jazyk a literatura


Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná
školní přijímací zkouška.

 1. 4. 2022 vyhlášení pořadí uchazečů do tříletých oborů,
  nejpozději do 30. 4. 2022 vyhlášení pořadí uchazečů do
  čtyřletých oborů (28.4.+výsledky řádného termínu JPZ
  uvolněné Cermatem).

Nově pro školní rok 2022/2023:
– přijímání do čtyřletého oboru zakončeného maturitní
zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie v zaměření L0+H
65-51-H/01 kuchař – číšník (výuka SOU Domažlice),

 • po 3. ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat
  výuční list oboru kuchař – číšník, postup do 4. ročníku a vykonání
  maturitní zkoušky,
 • délka studia 4 roky,
 • nutno konat jednotnou přijímací zkoušku
  – přijímání do čtyřletého oboru zakončeného maturitní
  zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  v zaměření L0+H 26-52-H/01 elektrotechnik pro
  zařízení a přístroje (výuka SOU Domažlice, MPV Stod),
 • po 3. ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat
  výuční list oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, postup
  do 4. ročníku a vykonání maturitní zkoušky,
 • délka studia 4 roky,
 • nutno konat jednotnou přijímací zkoušku

Přijímací řízení 2022/2023