Střední odborné učiliště Domažlice

Praktická maturitní zkouška oboru Kosmetické služby

Praktická maturitní zkouška oboru Kosmetické služby

Dne 9.5.2023 se uskutečnila praktická část maturitní zkoušky oboru
Kosmetické služby. Studentky za pomocí předem vytvořených prezentací obhajovaly
své práce před maturitní komisí. K obhajobě použily všechny odborné, ale i
všeobecné znalosti. Část obhajoby po představení prezentace byla věnována
dotazům vedoucího práce, oponenta a dalších členů maturitní komise. Všechny
dotazy byly zodpovězeny k velké spokojenosti maturitní komise.

Praktická maturitní zkouška oboru Kosmetické služby

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE