Střední odborné učiliště Domažlice

Pozvánka na 19. leden 2023

Pozvánka na 19. leden 2023

Na lednovém dni otevřených dveří ve Stodě se představí všechny vzdělávací obory školy vyučované ve Stodě a Domažlicích a také partnerské firmy školy, vystoupí naši kadeřníci a školní pěvecký sbor. Ve školním kadeřnictví si návštěvníci mohou vyzkoušet nabízené služby a prohlídka prostor bude možná i v domově mládeže.

Pozvánka na 19. leden 2023