Střední odborné učiliště Domažlice

Otevření zrekonstruovaného sociálního zařízení v MPV Stod

Otevření zrekonstruovaného sociálního zařízení v MPV Stod

Dne 19.1.2022 se po rekonstrukci otevřelo sociální zařízení Středního odborného učiliště ve Stodu. Výsledkem rekonstrukce je důstojné a hezké sociální zařízení jak pro žáky, tak i pro pedagogický sbor.

Slavnostní otevření, které proběhlo v prostorách se školy se zúčastnilo i několik významných hostů z krajského úřadu Plzeň, včetně náměstkyně hejtmanky pro oblast školství a sportu paní Mgr. Radky Tylčové. Slavnostního otevření se také zúčastnili zástupci firmy Railstav s.r.o., která rekonstrukci prováděla.

Otevření zrekonstruovaného sociálního zařízení v MPV Stod

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice