Střední odborné učiliště Domažlice

Organizace školního roku 2022-2023

Organizace školního roku 2022-2023

Začátek školního roku – pondělí 1.září 2022

Ředitelské volno pro žáky – čtvrtek 29. – pátek 30. září 2022

Podzimní prázdniny –  středa 26. – čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny – pátek 23. 12.2021 – pondělí 2.1.2022

Vyučování začne v úterý 3.ledna 2023

Jednodenní pololetní prázdniny  – pátek 3.2.2023

Jarní prázdniny – 13 .3. – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny  –  sobota 1. července 2023 – čtvrtek 31. srpna 2023

Organizace školního roku 2022-2023

Nástup žáků 1. září 2022

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
Do budovy školy Prokopa Velikého 640 na teorii nastupují ve čtvrtek
1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
M2.S (mechanik seřizovač)
M3.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.B (obráběč kovů)
S3.T (strojní mechanik, truhlář)
K2. (kosmetické služby)
K2.A (kadeřník)
D2.P (kuchař – číšník, prodavač)
Na odborný výcvik na jednotlivé úseky dle oborů vzdělání nastupují
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hod. žáci těchto tříd:
K2.B (obráběč kovů)
S2.T (strojní mechanik, truhlář)
M4.K (mechanik seřizovač, kosmetické služby)
K3.A (kadeřník)
D3.C (kuchař -číšník)
Veškerá potvrzení o studiu, na úřad práce, na sociální dávky aj. potvrdíme žákům 1. ročníků
nejdříve v den nástupu 1. září 2022 po zahájení nového školního roku prostřednictvím
třídních učitelů.
Přihlášky ke stravování a ISIC karty v kanceláři vedoucí školního stravování Vladimíry
Kopecké č. dveří 77 v 1. patře ekonomického úseku nebo e-mailem: stravovani@soudom.cz
V Domažlicích 15.6.2022 Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice