Střední odborné učiliště Domažlice

O nás

Učňovské školství má v Domažlicích více než stoletou tradici. Z podnětu Antonína Srny, tehdejšího ředitele obecných a měšťanských škol v Domažlicích, byla v budově měšťanské školy chlapecké v Domažlicích slavnostně otevřena dne 29.února 1880 pokračovací škola průmyslová.

Rozšíření teoretických a praktických znalostí řemeslníků, živnostníků a pracovníků v průmyslu bylo vlastním posláním nové pokračovací školy průmyslové a mělo se příznivě odrazit v hospodářském rozvoji města. Nejvyšší úřady potvrdily ustavení průmyslové školy pokračovací v Domažlicích roku 1881 a to: ministerstvo osvěty a vyučování dne 9.dubna pod číslem 3336 a c.k. místodržitelství v Praze výnosem ze dne 21.dubna č.23610. Dne 21.března 1908 bylo nově ustaveno c.k. ministerstvo veřejných prací, které převzalo správu průmyslového školství. Výnosem tohoto ministerstva ze dne 18.října 1910 byl změněn dosavadní název školy na pokračovací školu živnostenskou.

Výstavba nové budovy v roce 1935

Rok 1935 byl pro učňovské školství významný tím, že byla 14.června odhlasována obecním zastupitelstvem výstavba nové budovy. Stavba školy byla zahájena na podzim 1935 a nová budova slavnostně otevřena v rámci jubilejních oslav Řemeslnicko-živnostenské jednoty v Domažlicích ve dnech 14.až 16.srpna roku 1936. Nesla název “Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská”.

Příprava učňů pro většinu podniků v okresu Domažlice

Od školního roku 1946/47 se mění název školy na základní odborná škola, později učňovskou školu. Od 1. září 1982 bylo rozhodnutím generálního ředitele Elitex Liberec zřízeno po dohodě s odborem školství ZKNV v Plzni sdružené Střední odborné učiliště Domažlice. Provozovatelem byl Elitex Kdyně. V SOU Domažlice se soustředila příprava učňů téměř všech podniků okresu Domažlice. Rozhodnutím ministra průmyslu ČR Ing.Jana Vrby ze dne 24.června 1991 byla ke dni 1.7. 1991 zřízena státní příspěvková organizace Střední odborné učiliště Domažlice, jako samostatný právní subjekt. V souladu se zákonem č.474/1992 Sb. došlo ke změně zřizovatelské funkce SOU Domažlice na ministerstvo hospodářství ČR ke dni 1.11. 1992 – dodatek k rozhodnutí č.645/1991 ministra průmyslu ČR č.j. 710116/B/93-74 ze dne 15.1. 1993 vrchního ředitele sekce ministerstva hospodářství ČR Ing.Igora Hartmanna. Podle zákona č.272/1996 Sb. přešla ke dni 1.11.1996 zřizovatelská funkce SOU Domažlice na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Oficiální název školy zní: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640.

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE