Střední odborné učiliště Domažlice

Návštěva divadelního představení

Návštěva divadelního představení

Dne 31.3. se zúčastnily třídy 3. a 4. ročníku oborů Mechanik seřizovač a Kosmetické služby divadelního představení R.U.R. na Nové scéně divadla J. K. Tyla v Plzni. Jednalo se o moderní zpracování dramatu od Karla Čapka, což je dílo, které si žáci zpracovávají k ústní části maturitní zkoušky. Pro žáky bylo představení velmi přínosné i z toho důvodu, aby viděli, jak vypadá divadelní zpracování dramatických textů (scénické poznámky v praxi apod.) Zpracování hry souborem činohry DJKT a výkon samotných herců ocenili žáci společně s vyučujícími Mgr. Markétou Krausovou a Mgr. Karlem Konopíkem bouřlivým potleskem.

Za PK ČJ: Mgr. Karel Konopík

Návštěva divadelního představení

Další obsah sekce