Střední odborné učiliště Domažlice

Naši žáci na pietním aktu v Háji umučených ve Stodě

Naši žáci na pietním aktu v Háji umučených ve Stodě

Město Stod má na svém území jednu z historických památek připomínající období 2. světové války. Nachází se nedaleko naší školy – je to Háj umučených – místo, kde je uloženo 241 obětí.

Žákyně našich třetích ročníků oboru “Kadeřník” se společně s Mgr. Janem Königsmarkem, zástupcem řed. pro odborný výcvik a domov mládeže, v pátek dne 2. 5. odpoledne zúčastnily pietního aktu ve stodském Háji umučených. Kromě představitelů vedení města Stod se jej zúčastnil současný ministr kultury pan Mgr. Martin Baxa, členové Klubu Třetí armády Plzeň a další hosté. S proslovy vystoupil právě pan ministr Baxa a stodský starosta pan Vlk a kulturní program – recitaci básní – měla jako již tradičně připravena místní ZŠ a MŠ.

K uctění památky obětí byly přítomnými, včetně zástupců naší školy, položeny květiny a zapáleny svíce.

Dne 13.04.1945 přijel na nádraží ve Stodě transport cca čtyř tisíc osob z koncentračního tábora v Buchenwaldu. Mezi vězněnými byli Češi, Poláci, Rusové, Francouzi, Holanďané a i několik amerických vojáků. Dle svědků byli tito lidé ve velmi zuboženém stavu a ve vagonech byli společně živí, umírající a mrtví.

Na stodském hřbitově bylo pohřbeno 250 obětí z tohoto transportu, jejich totožnost nebyla zjištěna, jen z pozůstatků oděvů a z výpovědi svědků lze usuzovat na různé národnosti. Z celkového počtu pohřbených obětí mělo být podle zbytků částí oděvů též devět amerických parašutistů. Z popudu americké vojenské mise byla 12.08.1945 provedena exhumace a pozůstatky amerických vojáků převezeny ze Stoda na jiné místo. Ostatní pohřbení byli uloženi v Háji umučených. Podle zápisů je v Háji umučených pochováno 241 osob.

Pozn.: Autory uveřejněných fotografií jsou pan Lubomír Jungbauer a Mgr. Jan Königsmark.

Naši žáci na pietním aktu v Háji umučených ve Stodě

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE