Střední odborné učiliště Domažlice

Mariánsko-lázeňské dialogy 24. – 25. 11- 2022

Mariánsko-lázeňské dialogy 24. – 25. 11- 2022

Ve dnech 24. – 25. 11. 2022 se konala konference Mariánsko-lázeňské dialogy. Do lázeňského města se sjeli představitelé německé Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc, zástupci firem i vzdělávacích institucí, aby společně prodiskutovali otázky vzájemné česko-německé spolupráce, vzdělávání i profesní orientace na obou stranách hranic. Zástupci SOU Domažlice se účastnili přednášek, jejichž tématem byly inspirativní návrhy, jak přesvědčit mladé lidi o kariéře v řemeslných oborech. Diskuse byly vedeny jak v českém, tak německém jazyce, slova se ujal např. ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Ing. Novotný, Dr. Haber, prezident Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc, JUDr. Havlíčková z odboru školství a jiní. Účastníci si vyměnili své zkušenosti, představili své projekty a návrhy, jak dále motivovat mladé lidi k tomu, aby se věnovali řemeslným oborům. Díky konferenci získali účastníci nové kontakty i podněty k tomu, jak ještě lépe rozvíjet přeshraniční spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. 

Za SOU Domažlice PhDr. Jana Bláhová

Mariánsko-lázeňské dialogy 24. – 25. 11- 2022

Další obsah sekce