Střední odborné učiliště Domažlice

Královský Londýn 2023

Královský Londýn 2023

Ve dnech 31.3 až 4.4.2023 se 41 žáků školy s pedagogickým doprovodem zúčastnilo zájezdu cestovní kanceláře Protravel Plzeň do britské metropole. Během uvedených dnů jsme navštívili nejvýznamnější londýnské památky. První den chrám sv. Pavla, druhou největší barokní stavbu světa, královský hrad Tower a přes Tower bridge jsme přešli až k divadlu Globe, místu bytostně spojeným s velikánem mezi dramatiky – Williamem Shakespearem. Druhý den se náš zájem soustředil na královský hrad Windsor, Britské muzeum a projížďku na London eye, která nám poskytla jedinečnou možnost pro vyfotografování Big Benu a Houses of parliament z míst, která nejsou jinak dostupná. Třetí den byl ve znamení návštěvy královského sídla Hampton court s překrásnými interiéry a okolními zahradami. Vlakem jsme se přesunuli na slavné londýnské nádraží Waterloo station, odkud jsme zamířili k místům nejznámějším – Westminster abbey, City, Downing str.10, Buckinghamskému paláci a naši prohlídku jsme zakončili na Trafalgarském námětí a na Picadilly circus. K vyvrcholení výletu patřil přesun metrem do Northern Greenwich, kde na nás čekal autobus a my nabrali kurs k domovu. Dvě noci jsme strávili v hostitelských rodinách a měli tak možnost poznat anglické domácnosti a porovnat je tak s těmi našimi. I to je jeden z nezanedbatelných momentů, které si z tohoto zájezdu odnášíme. Díky řidičskému umění obou šoférů a vstřícnosti, vlídnosti a kreativitě paní průvodkyně jsme stihli všechny body programu k naší spokojenosti a odnášíme si mnoho poznatků a hezké vzpomínky. Závěrem patří velké poděkování slečně PhDr. Janě Bláhové a panu Ing. Miroslavu Jílkovi za spolupráci a péči o účastníky zájezdu po celou dobu jeho průběhu.

Královský Londýn 2023

Další obsah sekce