Střední odborné učiliště Domažlice

KOVO Junior Obráběč kovů 2024

KOVO Junior Obráběč kovů 2024

Ve středu 6.března se v konala soutěž Regionálního kola KOVO Junior oboru Obráběč kovů v soustružení. Soutěž pořádala Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň. Samotná soutěž probíhala v Centru praktického vyučování SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, budova 43 v areálu ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/57, 301 16 Plzeň.

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 žáků z pěti škol Plzeňského kraje, SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň, SPŠ Klatovy, SŠ Rokycany, SPŠ Tachov a SOU Domažlice.

Naši školu reprezentovali studenti ze třídy K3.B, Miloslav Vraštil a Martin Wolf.

Po krátkém ranním přivítání a zahájení, rozlosování soutěžících a rozhodčích, následovalo seznámení soutěžících s pracovištěm, se soustruhy a proškolení na BOZP.

V 8 hodin se žáci pustili do praktického úkolu č. 1, soutěžního obrobku, na který měli časovou dotaci 280 minut. V průběhu soustružení 1. úkolu se soutěžící po jednom, odebírali plnit praktický úkol č. 2, ve kterém měli vyplnit vědomostní test s 15. otázkami a provést měření přiděleného obrobku a naměřené rozměry zapsat do měrové tabulky. Na tento praktický úkol měli soutěžící celkem 20 minut.

Soutěž končila po 13 hodině odevzdáním svých vyrobených obrobků soutěžících. Následovala měrová kontrola obrobků vylosovanými rozhodčími, sečtení získaných bodů jednotlivých soutěžících a zapsání pořadí do výsledkové listiny.

Kolem 14 hodiny proběhlo vyhlášení výsledků a pořadí na prvních třech místech bylo následující:

1. místo – Hodan Matěj (SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švajcara Plzeň

2. místo – Suda Jan (SPŠ Klatovy)

3. místo – Vraštil Miloslav (SOU Domažlice)

Z naší školy se ještě umístil na 8. místě student Wolf Martin.

Oběma studentům patří veliké poděkování za reprezentaci naší školy a získání krásného umístění. Příprava byla náročná, ale sklízí úspěch. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

KOVO Junior Obráběč kovů 2024

Setkání s rodiči a studenty budoucích prvých ročníků

26.6.2023

od 16°° hodin pro obory

MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, STROJNÍ MECHANIK, TRUHLÁŘ

od 17°°hodin pro obory

KADEŘNÍK, KOSMETICKÉ SLUŽBY, KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, PRODAVAČ, GASTRONOMIE