Střední odborné učiliště Domažlice

Konference DUSY 2023

Konference DUSY 2023

Dne 9. – 11. 6. 2023 se zúčastnily učitelky odborného výcviku Vlasta Skalová a Jaroslava Hejdová konference DUSY 2023, která se konala v Seči.

Paní Marta Pipková Prahy uváděla školení, všechny zúčastněné seznámila s teorií nákladů a výdajů salónů, jak správně účtovat ceny a prodej materiálu pro zákaznice.

Večer se konal seznamovací večírek s tématem: ,,EGYPT“ , kde si každý mohl vytvořit svůj kostým.

V sobotu se konal seminář na téma, jak správně používat horké nástroje při účesové tvorbě. Školitelka paní Kateřina Holcknechtová předvedla různé techniky a triky s různými pomůckami.

Odpoledne se konal workshop na téma, jak správně ostříhat MIKÁDO, přesně takové jako nosila KLEOPATRA a mnoho dalších triků.

Kadeřníci ze Střihové Akademie – David Blatný a Jan Zavadil předvedli různé techniky střihů na cvičných hlavách.

Všichni zúčastnění si zde mohli střihy vyzkoušet.

Tato konference byla velmi zajímavá, protože se jí zúčastnili kadeřníci z celé republiky, vyměňovali si své zkušenosti, nápady a názory.

Na závěr každý účastník obdržel certifikát od firmy Hair Servis.

Konference DUSY 2023

Další obsah sekce